Avansert oppsett

Filer som allerede er skannet, vil som standard ikke bli skannet på nytt med mindre de har blitt endret, og da for å gi et minimum av spor i systemet ved bruk av filsystembeskyttelse i sanntid (filene skannes igjen umiddelbart etter hver oppdatering av virussignaturdatabasen). Hvis du vil at alle filer skal skannes hver gang de åpnes, deaktiverer du Optimert skanning under Filsystembeskyttelse i sanntid i vinduet Avansert oppsett.

Filsystembeskyttelse i sanntid startes samtidig med systemet for å sikre kontinuerlig systemskanning. I spesielle tilfeller (for eksempel hvis det er en konflikt med en annen sanntidsskanner) kan beskyttelsen i sanntid avsluttes ved å deaktivere alternativet Automatisk filsystembeskyttelse i sanntid.

Avansert heuristikk brukes som standard ikke når filene kjøres, men kan aktiveres ved å velge alternativet Avansert heuristikk ved filutførelse. På grunn av økte systemkrav, kan dette alternativet føre til at enkelte programmer kjøres saktere.

 

 

Avansert oppsett