Medietyper som skal skannes

Som standard blir alle typer media kontrollert.

Lokale stasjoner – kontrollerer alle harddisker i systemet
Flyttbare media – disketter, USB-lagringsenheter, …
Nettverksstasjoner – skanner alle nettverksstasjoner

Vi anbefaler at du beholder standardinnstillingene. Vi anbefaler at disse innstillingene bare endres i spesifikke tilfeller, som når kontroll av bestemte media reduserer dataoverføring betydelig.

 

Medietyper som skal skannes