Skanning når (skanning utløst av handling)

Standardinnstillingen er at alle filer blir skannet ved åpning, utførelse eller opprettelse. Vi anbefaler at du beholder standardinnstillingene som gir maksimalt nivå av beskyttelse i sanntid for datamaskinen.
Alternativet diskettilgang kontrollerer oppstartssektoren på diskett når denne stasjonen brukes. Alternativet Datamaskinen slås av sørger for kontroll av oppstartssektorene på harddisken når datamaskinen slås av. Selv om oppstartsvirus er sjeldne i dag, anbefales det at du lar disse alternativene være aktivert, ettersom det fremdeles er mulighet for infisering av et oppstartsvirus fra alternative kilder.

 

Skanning når (skanning utløst av handling)