Når skal du endre konfigurasjonen av beskyttelsen i sanntid

Sanntidsbeskyttelse er nøkkelkomponenten i beskyttelsen av datamaskinen. Du må derfor være forsiktig når du endrer parameterne. Vi anbefaler at du endrer parameterne for sanntidsbeskyttelse bare i spesielle tilfeller. Eksempler på et slike tilfeller kan være at den kommer i konflikt med et bestemt program eller sanntidsskanningen i et annet antivirusprogram.
Når du har installert ESET NOD32 Antivirus, er alle innstillingene optimalisert for å gi deg det høyeste nivået av systemsikkerhet. Hvis du vil gjenopprette standardinnstillingene, klikker du knappen Standard i oppsettvinduet for sanntidsbeskyttelse (Avansert oppsett > Antivirus og antispyware > Filsystembeskyttelse i sanntid).

 

Når skal du endre konfigurasjonen av beskyttelsen i sanntid