Rensenivåer

Beskyttelsen i sanntid har tre rensenivåer.

  • Det første nivået viser et varselvindu med tilgjengelige alternativer for hver infiltrasjon som oppdages. Brukeren må velge en handling for hver enkelt infiltrasjon. Dette nivået er utformet for mer avanserte brukere som vet hva de skal gjøre med hver type infiltrasjon.
  • Mellomnivået velger og utfører automatisk en forhåndsdefinert handling (avhengig av type infiltrasjon). Gjenkjennelse og sletting av en infisert fil blir varslet med en informasjonsmelding i det nedre høyre hjørnet av skjermen. Imidlertid blir ikke en automatisk handling utført hvis infiltrasjonen er plassert i et arkiv som også inneholder rene filer, og blir ikke utført for objekter som ikke har en forhåndsdefinert handling.
  • Det tredje nivået er det mest “aggressive” – alle infiserte objekter blir renset. Ettersom dette nivået potensielt kan føre til tap av gyldige filer, anbefaler vi at det bare brukes i spesielle situasjoner.

Nod32 ea config clean Rensenivåer

 

Rensenivåer