Virusbeskyttelsens funksjon og brukerhandling

Trusselvarselsvinduet vises når en trussel (skadelig kode) blir oppdaget av en av beskyttelsesmodulene til ESET NOD32 Antivirus-systemet. Programmet viser to typer varselsvinduer.

1. Trusselvarsler som ikke krever brukerhandling

Dette varslet vises hvis ESET NOD32 Antivirus har utført en handling på en infisert fil. Formålet med dette varslet er bare å varsle brukeren.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction Virusbeskyttelsens funksjon og brukerhandling

Objekt

Navn på filen som ble oppdaget som en infiltrasjon.

Merk

Terminologien varierer med forskjellige produsenter av virusbeskyttelse. Besøk nettstedet vårt for mer detaljert informasjon om infiltrasjoner.

Trussel

Navn på infiltrasjonen (ifølge ESETs terminologi).

Informasjon

Handlingen utført av programmet da infiltrasjonen ble oppdaget.

Lukk

Klikk “x” for å lukke varselsvinduet før det lukkes automatisk.

Vis innstillinger

Klikk “v” for raskt å deaktivere visning av varsler og å konfigurere visningsmodus.

 

2. Trusselvarsler som krever brukerhandling

Avhengig av innstillingene definert i Oppsett av ThreatSense, kan ESET NOD32 Antivirus kreve at du foretar en handling.

Nod32 ea antivirus behavior and user interaction 01 Virusbeskyttelsens funksjon og brukerhandling

Objekt

Navn på filen som ble oppdaget som en infiltrasjon.

Trussel

Navn på infiltrasjonen (ifølge ESETs terminologi).

Kommentar

Informasjon om den infiserte filen.

Kopier til karantene
Hvis du har valgt det, vil en kopi av den infiserte filen lagres trygt i karantene.

Merk

Uansett hvilken handling du velger, vil filene bli lagret i karantene.

Send inn til analyse

Marker dette alternativet for å sende en fil til ESETs laboratorier for analyse.

Utelukk fra gjenkjenning

Velg dette alternativet for å utelukke infiseringen i filen fra å bli skannet og legge til filen i utelukkelseslisten. Det er viktig å skjønne at selv om filen ikke vil bli gjenkjent som en spesifikk trussel, vil den likevel bli gjenkjent som fil. Hvis filen på et senere tidspunkt blir infisert med annen skadelig programvare, vil dette derfor bli gjenkjent av antivirusmodulen. Denne typen utelukkelse er kun mulig for bestemte infiltrasjonstyper.

Rens

Denne handlingen er tilgjengelig når en infisert fil som kan renses, blir oppdaget. Den vises også for infiltrasjoner som ikke kan renses, som har etterlatt oppføringer i Windows-registeret – hvis du velger denne handlingen for slike infiltrasjoner, blir den infiserte filen slettet og skadelige oppføringer i Windows-registeret fjernet.

Slett

Denne handlingen sletter oppdagede filer. Hvis det er mulig å rense et infisert objekt, vil ikke handlingen “slette” vises.

Advarsel

Hvis du klikker denne knappen, utsetter du deg for fare for infisering av datamaskinen! Velg den bare hvis du er 100 % sikker på at filen er sikker. Du kan også kontakte brukerstøtte for å få mer informasjon om den mistenkelige filen.

Avslutt

Lukker varselvinduet uten å foreta flere handlinger.

 

 

 

 

Vis innstillinger

Klikk “v” for å vise ytterligere innstillinger.

 

 

 

Advarsel

Hvis du har slått av visning av varselsvinduer, og du kommer over en infiltrasjon som krever brukerhandling, blir det ikke foretatt noen handlinger!

Vis varselsvindu

Skifter visning av varselsvinduer.

 

 

 

 

 

Virusbeskyttelsens funksjon og brukerhandling