Annet

I denne delen kan du konfigurere diverse andre parametere for ThreatSense skannemotoren.

Logg alle objekter
hvilken virkning dette alternativet har avhenger av skannertypen (sanntidsskanner, skanning etter behov). Hvis du aktiverer logging i skanning etter behov, logges alle skannede objekter, inkludert rensede filer, i programmet. Ved filbeskyttelse i sanntid logges alle filene i arkivet, inkludert filer som er markert som rensede, i skanneloggen hvis det oppdages en infiltrasjon i arkivet.

Annet-delen inneholder følgende ekstrafunksjoner:

Skann alternative dataflyter (ADS)
Dette er fil- og mappetilknytninger som er usynlige for vanlige skanneteknikker, og som brukes av filsystemet NTFS. Mange infiltrasjoner prøver å unngå å bli oppdaget ved å skjule seg som alternativ dataflyt.

Kjør bakgrunnsskanning med lav prioritet
Alle skannesekvenser forbruker en viss mengde systemressurser. Hvis du arbeider med programmer som bruker mange systemressurser, kan du aktivere bakgrunnsskanning med lav prioritet og spare ressursene til programmene.

Bevar tidsmerket for forrige tilgang
Marker dette alternativet for å beholde det opprinnelige klokkeslettet for tilgang til skannede filer i stedet for å oppdatere tidspunktet (f.eks. til bruk med sikkerhetskopieringssystemer).

Bla gjennom logg
Dette alternativet lar deg aktivere/deaktivere blaing gjennom logg. Hvis alternativet er valgt, blar informasjonen oppover i visningsvinduet.

Vis melding om fullført skanning i nytt vindu
Åpner et separat vindu med informasjon om skanneresultatene.

 

Annet