Filendelser

En filendelse er en del av filnavnet som er skilt ut med punktum. Filendelsen definerer type fil og innholdet i den. Denne delen av oppsett for ThreatSense-parameter lar deg definere hvilke filtyper som skal skannes.

Som standardinnstilling blir alle filer skannet uavhengig av filendelse. Alle filendelser kan legges til listen over filer som skal utelates ved skanning. Hvis avkrysningsboksen Skanne alle filer ikke er markert, endres listen til liste over skannede filer. Den viser forhåndsdefinerte innstillinger for de vanligste filtypene. Med bruk av Legg til og Fjern kan du aktivere eller begrense skanning av ønskede endelser.

For å aktivere skanning av filer uten endelser markerer du alternativet Skanne filer uten endelse.

Utelatelse av filer fra skanning har et formål hvis skanning av bestemte filtyper forårsaker uriktig bruk av programmet med bruk av endelsene. Det anbefales for eksempel å utelate endelsene EDB, EML og TMP ved bruk av MS Exchange-server.

 

Filendelser