Grenser

Dette er størrelsesgrensene for objekter og arkiv som skal skannes for trusler:

Maksimal objektstørrelse (i byte)
I dette feltet oppgir du en verdi som representerer objektenes maksimale størrelse. Den aktuelle antivirusmodulen skanner bare objekter som er mindre enn verdien som er oppgitt. Det anbefales å bruke standardverdien, det er som regel ikke nødvendig å endre den. Eventuelle endringer skal utføres av avanserte brukere som ønsker å utelukke større objekter fra skanningen.

Maksimal skannetid for objekt (sek.)
Definerer den maksimale tidsverdien for skanning av et objekt. Hvis det er oppgitt en brukerspesifisert verdi, avslutter antivirusmodulen skanningen av det aktuelle objektet uavhengig av om den er fullført eller ikke.

Arkivdybdenivå
Angir maksimal dybde for skanning av arkiv. Det anbefales å bruke standardverdien 10, det er som regel ikke nødvendig å endre den. Hvis skanningen av et arkiv avsluttes for tidlig på grunn av konflikt med filstørrelsen, vil ikke arkivet bli kontrollert.

Maksimal filstørrelse i arkiv (byte)
Velg dette alternativet for å angi den maksimale filstørrelsen (utpakket størrelse) for filer i arkiv som skal skannes. Hvis skanningen av et arkiv avsluttes for tidlig på grunn av konflikt med filstørrelsen, vil ikke arkivet bli kontrollert.

 

Grenser