Objekter

Her kan du angi hvilke systemkomponenter og hvilket filsystemobjekt som skal skannes for virus.

Minne – skanner minnet for trusler
Oppstartssektorer – kontrollerer oppstartsregisteret på datamaskinens stasjoner for oppstartsvirus
Filer – skanner alle vanlige filtyper (programmer, bilder, musikk, videoer, databasefiler osv.)
E-postfiler – skanner spesialfilene som brukes av e-postklienter til å lagre e-postmeldinger
Arkiver – skanner filer i arkiver (RAR, ZIP, ARJ, TAR..)
Selvutpakkende arkiver – selvutpakkende arkiver (SFX) er arkiver som kan dekomprimere seg selv uten hjelp av et eget program (arkiver) (de er i realiteten EXE-filer)
Runtime packers – dekomprimeres i minnet etter kjøring, i motsetning til standard arkivtyper. Standard-packers inkluderer UPX, yoda, ASP-pakker osv.)

 

Objekter