Rensing

Renseinnstillingene avgjør skannerens funksjon under rensingen av infiserte filer. Det er tre nivåer på rensing:

Advarsel

I Standard-modus blir hele arkivfilen slettet bare hvis den inneholder infiserte filer. Hvis det også er legitime filer, blir ikke disse slettet. Hvis en infisert arkivfil blir oppdaget i grundig rensing-modus, blir hele filen slettet, selv om den inneholder rene filer.

Ikke rens
Infiserte filer blir ikke renset automatisk. Programmet viser et varselsvindu og lar brukeren velge en handling.

Standardnivå
Programmet vil prøve å rense eller slette en infisert fil automatisk. Hvis det ikke er mulig å velge korrekt handling automatisk, vil programmet tilby flere oppfølgingshandlinger. Valget av oppfølgingshandlinger vil også vises hvis en forhåndsdefinert handling ikke kunne fullføres.

Grundig rensing
Programmet vil rense eller slette alle infiserte filer (inkludert arkiver). De eneste unntakene er systemfiler. Hvis det ikke er mulig å rense dem, får brukeren velge handling i et varselsvindu.

 

 

 

 

 

Rensing