Skanowane obiekty

Ustawienia wyboru skanowanych obiektów umożliwia definiowanie obiektów (pamięci, dysków, sektorów, plików i folderów) sprawdzanych w poszukiwaniu zagrożeń.

Menu rozwijane Skanowane obiekty umożliwia wybór wstępnie zdefiniowanych obiektów do skanowania:

Według ustawień profilu – Obiekty określone w wybranym profilu.
Nośniki wymienne – Wszystkie nośniki wymienne.
Dyski lokalne – Wszystkie dyski lokalne.
Dyski sieciowe – Wszystkie mapowane dyski sieciowe.
Brak wyboru – Anuluje wybór obiektów.

Należy zaznaczyć pola wyboru obok obiektów, które mają zostać przeskanowane.

Aby szybko przypisać wybrany obiekt lub aby dodać żądany obiekt bezpośrednio, należy wprowadzić go w pustym polu pod listą folderów. Jest to możliwe tylko, jeśli na liście folderów nie został wybrany żaden obiekt.

 

Skanowane obiekty