Ustawienia zaawansowane

Nod32 ea config update mirror advance Ustawienia zaawansowane

Okno dialogowe Ustawienia zaawansowane zawiera uzupełniające opcje dotyczące rozpowszechniania plików aktualizacji za pośrednictwem protokołu HTTP. Pozwalają one też określić tryb dostępu do sieci lokalnej. Dostępne opcje:

Serwer HTTP
Udostępnia kopie plików aktualizacji komputerom klienckim za pomocą protokołu HTTP. Dla właściwego działania serwera folder kopii dystrybucyjnej powinien być zlokalizowany na tym samym serwerze, na którym działa serwer RA. Na komputerach klienckich należy wprowadzić nowy serwer http://nazwa_serwera:2221 (o ile został ustawiony port 2221) w formularzu Ustawienia -> Aktualizacja -> Serwer aktualizacji. Dla uwierzytelniania folderu kopii dystrybucyjnej należy użyć nazwy użytkownika i hasła konta utworzonego na serwerze, z którego pobierane są aktualizacje.

Port serwera — tu można określić numer portu HTTP serwera kopii dystrybucyjnej udostępniającego aktualizacje stacjom roboczym.
Uwierzytelnianie domyślnie korzystanie z serwera HTTP nie wymaga uwierzytelniania (wartość NONE). Zaznaczenie opcji BASIC spowoduje stosowanie kodowania base64 i podstawowej metody uwierzytelniania, opartej na nazwie użytkownika i haśle. Opcja NTLM wykorzystuje możliwości, jakie oferuje protokół uwierzytelniania NTLM firmy Microsoft. Nazwy użytkowników i hasła wymagane przy uwierzytelnianiu są takie same jak poświadczenia używane na komputerze z włączoną opcją kopii dystrybucyjnych.

Połącz z serwerem aktualizacji jako

Należy wybrać tożsamość (użytkownika), która ma być stosowana dla modułu tworzącego pliki aktualizacji w sieci lokalnej. Wartością domyślną jest Konto systemowe. Jeśli nie ma potrzeby wprowadzania zmian, można wykorzystać konto bieżącego użytkownika. Można też utworzyć i wybrać konto przeznaczone specjalnie do tego celu.
Zalecamy pozostawienie domyślnego ustawienia, ponieważ pozwoli to uniknąć problemów przy zmianie tożsamości zalogowanego użytkownika. Wartość tę należy modyfikować tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Przerwij połączenie z serwerem po zakończeniu aktualizacji — zaznaczenie tej opcji zapewnia przerywanie połączeń używanych do aktualizowania programu, co gwarantuje, że nie będą one pozostawiane aktywne. Jeśli ta opcja nie jest zaznaczona, za zamykanie połączeń odpowiada system operacyjny.

 

Ustawienia zaawansowane