Połączenie dostępowe w sieci lokalnej

Nod32 ea config update lan Połączenie dostępowe w sieci lokalnej

Aby można było aktualizować program z wykorzystaniem lokalnego serwera z systemem operacyjnym Windows NT, trzeba przeprowadzić uwierzytelnianie. Jeśli konto użytkownika w systemie lokalnym nie ma wystarczających uprawnień do korzystania z odpowiedniego katalogu na serwerze kopii zdublowanych (w którym są przechowywane aktualizacje), niezbędne jest wskazanie innego konta, za pomocą którego program ma uzyskiwać dostęp do lokalnego serwera aktualizacji.

Konto systemowe

Program będzie się uwierzytelniał za pomocą konta systemowego. Standardowo metoda ta powinna działać bez przeszkód. Jeśli jednak pojawią się jakieś problemy, zaleca się jawne określenie użytkownika.

Bieżący użytkownik

Program będzie się uwierzytelniał za pomocą konta aktualnie zalogowanego użytkownika. W tym przypadku aktualizacje nie będą przeprowadzane, gdy na komputerze nie będzie zalogowany żaden użytkownik, ponieważ program nie będzie mógł ustanowić połączenia z serwerem.

Określony użytkownik

Program będzie się uwierzytelniał za pomocą konta wskazanego użytkownika. Z tej metody należy skorzystać, jeśli nie uda się nawiązać połączenia za pomocą konta systemowego. Należy pamiętać, że wskazane konto użytkownika musi zapewniać dostęp do katalogu z plikami aktualizacyjnymi na serwerze lokalnym. W przeciwnym razie program nie będzie mógł ustanowić połączenia ani pobrać aktualizacji.

Przerwij połączenie z serwerem po zakończeniu aktualizacji

Tę opcję należy wybrać, jeśli połączenie z serwerem pozostaje aktywne nawet po pobraniu wszystkich aktualizacji.

Połączenie dostępowe w sieci lokalnej