Proxy HTTP — Ustawienia aktualizacji

Nod32 ea config update connection Serwer proxy

Pola w tej sekcji należy wypełnić, jeśli komputer łączy się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy. Podczas instalowania programu ustawienia są pobierane z programu Internet Explorer, jednak jest możliwe, że po jakimś czasie ulegną one zmianie (na przykład wskutek zmiany usługodawcy internetowego). Dlatego warto sprawdzić, czy ustawienia proxy HTTP widoczne w tym oknie są prawidłowe. Jeśli nie, program nie będzie w stanie się łączyć z serwerami aktualizacji.

Użyj ustawień globalnych serwera proxy

Po zaznaczeniu tej opcji w programie używane są dane wprowadzone na karcie ustawień globalnych.

Nie używaj serwera proxy

Program nie łączy się z Internetem za pośrednictwem serwera proxy.

Połączenie przez serwer proxy

Jeśli komputer łączy się z Internetem przez serwer proxy, należy zaznaczyć to pole.

Serwer proxy, Port

Należy wprowadzić adres i numer portu używanego serwera proxy.

Nazwa użytkownika, Hasło

Są to dane uwierzytelniające niezbędne do uzyskania dostępu do serwera proxy. Pola te należy wypełnić tylko wtedy, gdy jest wymagane podanie nazwy użytkownika i hasła. Należy pamiętać, że nie są to nazwa użytkownika ani hasło do programu ESET NOD32 Antivirus. Pola te należy wypełnić tylko wtedy, gdy wiadomo, że do korzystania z serwera proxy niezbędne jest hasło.

Serwer proxy