Szczegóły licencji

Uwaga

Proszę upewnić się, że wszystkie dane zostały wprowadzone poprawnie. Nazwa użytkownika i hasło rozróżniają małe i duże litery, dlatego należy zwrócić uwagę, czy „Caps Lock” nie jest włączony w trakcie wprowadzania danych. Proszę także zwrócić uwagę na „l” (mała litera L) i „1” (cyfra 1) oraz „g” (mała litera G) i„q” (mała litera Q).

Nod32 ea settings update username Szczegóły licencji 

Szczegóły licencji. Poprawna nazwa użytkownika i hasło są niezbędne, aby program mógł się regularnie aktualizować z serwerów producenta. Nazwa użytkownika i hasło są dostarczane po zakupie produktu drogą elektroniczną (wiadomość otrzymana po rejestracji) lub są wydrukowane na certyfikacie.

 

Szczegóły licencji