Opcje dostępne w tym oknie umożliwiają określenie żądanego zachowania programu podczas aktualizowania jego składników i zaraz potem. Poprawność pobierania aktualizacji zależy od prawidłowego wprowadzenia wymaganych parametrów. Jeśli jest używana zapora, należy się upewnić, że nie blokuje ona programowi dostępu do Internetu (komunikacji HTTP).

Nod32 ea config update source Ustawienia aktualizacji

Wybrany profil

Obecnie używany profil aktualizacji. Aby utworzyć nowy profil, należy kliknąć przycisk Profile.

Serwer aktualizacji

Serwer aktualizacji to określenie lokalizacji, w której są przechowywane aktualizacje. W przypadku korzystania z serwerów firmy ESET należy pozostawić zaznaczenie opcji domyślnej, Wybierz automatycznie. W przypadku korzystania z lokalnego serwera HTTP, znanego też jako Kopia dystrybucyjna, należy wprowadzić następujące ustawienia: http://nazwa_komputera_lub_jego_adres_IP:2221.

Nazwa użytkownika, hasło

Są to dane uwierzytelniające użytkownika.

Dostęp do serwerów firmy ESET (potrzebny po wybraniu w polu Serwer aktualizacji opcji Wybierz automatycznie) jest możliwy po zweryfikowaniu nazwy użytkownika i hasła.
W przypadku korzystania z lokalnego serwera kopii dystrybucyjnych potrzeba uwierzytelniania użytkowników zależy od wprowadzonych ustawień konfiguracyjnych. Domyślnie weryfikacja tych danych nie jest wymagana, co oznacza, że pola Nazwa użytkownika i Hasło należy pozostawić puste.

Kliknięcie przycisku Ustawienia zaawansowane powoduje wyświetlenie okna zawierającego zaawansowane opcje dotyczące aktualizacji.

W przypadku problemów z aktualizacją należy kliknąć przycisk Wyczyść, aby wyczyścić folder z tymczasowymi plikami aktualizacji.

Ustawienia aktualizacji