Aktualizacje systemu operacyjnego

W oknie aktualizacji systemu znajduje się lista dostępnych aktualizacji gotowych do pobrania i zainstalowania. Priorytet aktualizacji jest wyświetlany obok jej nazwy.

Aby rozpocząć pobieranie i instalowanie aktualizacji systemu operacyjnego, należy kliknąć opcję Uruchom aktualizację systemu.

 

Aktualizacje systemu operacyjnego