Serwer proxy

W dużych sieciach lokalnych komputery mogą być połączone z Internetem za pośrednictwem serwera proxy. W takim przypadku trzeba skonfigurować opisane poniżej ustawienia. Inaczej program nie będzie mógł się automatycznie aktualizować.

Nod32 ea config connection Serwer proxy

Połącz przy pomocy serwera proxy

Jeśli komputer łączy się z Internetem przez serwer proxy, należy zaznaczyć tę opcję.

Serwer proxy, Port

Należy wprowadzić adres IP i numer portu używanego serwera proxy.

Serwer proxy wymaga uwierzytelniania

Jeśli serwer proxy wymaga uwierzytelniania, należy wypełnić odpowiednie pola, podając poprawną nazwę użytkownika i hasło dostępu do tego serwera.

Nazwa użytkownika, Hasło — dane uwierzytelniające niezbędne do uzyskania dostępu do serwera proxy. Pola te należy wypełnić tylko wtedy, gdy jest wymagane podanie nazwy użytkownika i hasła.

Wykryj serwer proxy

Kliknięcie tego przycisku powoduje automatyczne wykrycie ustawień serwera proxy.

Serwer proxy