Tryb awaryjny

Nod32 ea safemode Tryb awaryjny

Jeśli interfejs graficzny programu ESET NOD32 Antivirus jest uruchamiany w trybie awaryjnym, wyświetlane jest okno dialogowe informujące, że aplikacja zostanie uruchomiona w trybie awaryjnym. Działanie wszystkich programów w trybie awaryjnym jest ograniczone, dlatego uruchomienie interfejsu graficznego programu ESET NOD32 Antivirus dostępnego w trybie standardowym jest niemożliwe.
Wyświetlone okno umożliwia uruchomienie skanowania komputera. Aby sprawdzić komputer w poszukiwaniu szkodliwego kodu, należy wybrać opcję Tak.
Spowoduje to uruchomienie skanowania w osobnym oknie przy użyciu parametrów z domyślnego profilu skanowania komputera dostępnego po zainstalowaniu programu ESET NOD32 Antivirus.
Aby zamknąć okno dialogowe, należy wybrać opcję Nie. Program ESET NOD32 Antivirus nie wykona żadnego działania.

 

Tryb awaryjny