Format wiadomości

Nod32 ea format notice Format wiadomości

Format wiadomości o zdarzeniu, która jest wyświetlana na komputerach zdalnych.

Alert o zagrożeniu i powiadomienie mają wstępnie zdefiniowany format domyślny. Zaleca się nie zmieniać tego formatu. Istnieją jednak pewne okoliczności (na przykład korzystanie z automatycznego systemu przetwarzania poczty), w których może to być konieczne.

W treści powiadomień słowa kluczowe (ciągi oddzielone znakiem %) są zastępowane konkretnymi informacjami w określony sposób. Dostępne są następujące słowa kluczowe:

  • %TimeStamp% — data i godzina zdarzenia

  • %Scanner% — moduł, którego dotyczy zdarzenie

  • %ComputerName% — nazwa komputera, na którym wystąpił alert

  • %ProgramName% — program, który wygenerował alert

  • %InfectedObject% — nazwa zainfekowanego pliku, wiadomości itp.

  • %VirusName% — identyfikacja infekcji

  • %ErrorDescription% — opis zdarzenia niezwiązanego z wirusem

Słowa kluczowe %InfectedObject% i %VirusName% są używane tylko w wiadomościach ostrzegających o zagrożeniach, a słowo kluczowe %ErrorDescription% — tylko w wiadomościach o zdarzeniach.

Format wiadomości