Tworzenie zapisu bieżącego stanu komputera

Należy wprowadzić krótki komentarz opisujący tworzony dziennik, a następnie kliknąć przycisk Dodaj. Należy poczekać, aż utworzony zostanie dziennik programu ESET SysInspector (stan Utworzony). Generowanie dziennika może potrwać kilka minut, lecz czas ten może ulec wydłużeniu w zależności od konfiguracji sprzętu i danych systemowych.

 

Tworzenie zapisu bieżącego stanu komputera