Nagrywanie

Jeśli jako nośnik docelowy wybrana została płyta CD/DVD, na karcie Nagrywanie można określić dodatkowe parametry nagrywania.

Ostrzeżenie

Jest to opcja domyślna. Jeśli używana jest płyta CD/DVD wielokrotnego zapisu, wszystkie znajdujące się na niej dane zostaną wymazane.

Usuń plik ISO należy zaznaczyć tę opcję w celu usunięcia plików ISO po utworzeniu płyty ESET Rescue CD.
Włączone usuwanie – umożliwia wybranie wymazywania szybkiego i pełnego.
Urządzenie nagrywające należy wybrać napęd używany podczas nagrywania.

W sekcji Nośnik znajdują się informacje o nośniku włożonym aktualnie do urządzenia CD/DVD.

Szybkość nagrywania z menu rozwijanego należy wybrać żądaną szybkość. Przy wybieraniu szybkości nagrywania należy wziąć pod uwagę możliwości urządzenia nagrywającego oraz typ używanej płyty CD/DVD.

 

Nagrywanie