Nie można znaleźć narzędzi Windows AIK

W pewnych sytuacjach instalacja programu ESET SysRescue może zakończyć się przedwcześnie. Najczęstsze tego przyczyny są następujące:

1) Zalogowany użytkownik nie ma uprawnień administratora. W takim przypadku wyświetlany jest komunikat o błędzie:

BŁĄD! Do uruchomienia aplikacji wymagane są uprawnienia administratora. Uruchom aplikację jako użytkownik z uprawnieniami administratora.

Instalacja może zostać przeprowadzona jedynie przez użytkownika z uprawnieniami administratora.

2) Zestaw Windows AIK nie jest zainstalowany lub jest zainstalowana jego starsza wersja. W takim przypadku wyświetlany jest komunikat o błędzie:

BŁĄD! Nie można znaleźć narzędzi Windows AIK.

Zainstalowany musi być zestaw Windows AIK w wersji 936330AIK (http://www.microsoft.com/Downloads/details.aspx?familyid=94BB6E34-D890-4932-81A5-5B50C657DE08&displaylang=pl).

3) System operacyjny nie jest obsługiwany przez zestaw Windows AIK (np. Windows 2000). W takim przypadku nie jest możliwe uruchomienie instalacji narzędzi Windows AIK.

Nie można znaleźć narzędzi Windows AIK