Startowe urządzenie USB

Ostrzeżenie

Wybrane urządzenie USB zostanie sformatowane w procesie tworzenia kompilacji ESET SysRescue, co oznacza, że wszystkie dane zapisane w urządzeniu zostaną usunięte.

Jeśli urządzenie USB zostało wybrane jako nośnik docelowy, na karcie Startowe urządzenie USB można wybrać jeden z dostępnych nośników USB (jeśli jest ich kilka).

 

 

 

Startowe urządzenie USB