Ustawienia

Przed rozpoczęciem tworzenia płyty CD za pomocą programu ESET SysRescue kreator instalacji wyświetla parametry kompilacji, które można zmodyfikować, klikając przycisk Zmień.

Przycisk Utwórz jest nieaktywny, jeśli nie określono żadnego pakietu instalacyjnego MSI lub na komputerze nie jest zainstalowane żadne rozwiązanie firmy ESET w dziedzinie bezpieczeństwa. Aby wybrać pakiet instalacyjny, należy kliknąć przycisk Zmień i przejść na kartę ESET Antivirus. Jeśli nie zostanie podana nazwa użytkownika i hasło (ZmieńESET Antivirus), przycisk Utwórz będzie także nieaktywny.

 

Ustawienia