Harmonogram

Nod32 ea config scheduler Harmonogram

Domyślnie niektóre zadania systemowe nie są wyświetlane. Są to na przykład zadania odpowiedzialne za automatyczną administrację dziennikami systemowymi. W razie potrzeby można włączyć wyświetlanie tych zadań w sekcji Harmonogram zadań i zmienić ich ustawienia. Przykładowym zadaniem systemowym jest Administracja dziennikami systemowymi. Zadanie to może zostać skonfigurowane stosownie do potrzeb użytkownika.

Harmonogram