Pliki dziennika

Sekcja poświęcona dziennikom pozwala określić sposób zarządzania nimi. W celu oszczędzania miejsca na dysku twardym program automatycznie usuwa starsze wpisy w dzienniku.

Nod32 ea config logs Pliki dziennika

Usuwaj rekordy automatycznie — wpisy dziennika starsze niż podana liczba dni będą automatycznie usuwane.

Automatycznie optymalizuj pliki rekordów — zaznaczenie tej opcji powoduje automatyczną defragmentację plików dziennika po przekroczeniu określonego stopnia fragmentacji.

Optymalizuj teraz — powoduje rozpoczęcie optymalizacji.

Minimalna szczegółowość zapisów w dzienniku — umożliwia określenie minimalnego poziomu szczegółowości zdarzeń rejestrowanych w dzienniku.

  • Błędy krytyczne — powoduje rejestrowanie w dzienniku informacji o wszystkich błędach krytycznych, takich jak błąd podczas uruchamiania ochrony antywirusowej lub niedziałająca zapora internetowa itp.

  • Błędy — powoduje rejestrowanie w dzienniku błędów krytycznych i błędów typu „Błąd pobierania pliku”.

  • Ostrzeżenie — powoduje rejestrowanie w dzienniku wszystkich błędów krytycznych i niekrytycznych oraz komunikatów ostrzegawczych.

  • Rekordy informacyjne — powoduje rejestrowanie w dzienniku wszystkich komunikatów informacyjnych, w tym powiadomień o pomyślnych aktualizacjach i wszystkich rekordów wymienionych powyżej.

  • Rekordy diagnostyczne — powoduje rejestrowanie w dzienniku wszystkich informacji potrzebnych do ulepszenia konfiguracji programu i wszystkich rekordów wymienionych powyżej.

Filtr domyślny

Kliknięcie tego przycisku umożliwia otwarcie okna Filtrowanie dziennika. Należy wybrać typy rekordów, które mają być wyświetlane w dziennikach, i kliknąć przycisk OK.

 

Pliki dziennika