Filtrowanie dziennika

Nod32 ea log filter Filtrowanie dziennika

W dziennikach są przechowywane informacje o ważnych zdarzeniach systemowych. Funkcja filtrowania dziennika umożliwia wyświetlenie rekordów dotyczących określonego typu zdarzenia. Należy wybrać żądane typy rekordów i kliknąć przycisk OK.

Najczęściej używane typy dzienników zostały przedstawione poniżej:

Błędy krytyczne – krytyczne błędy systemowe (np. niepowodzenie przy uruchamianiu ochrony antywirusowej, niedziałająca zapora osobista itp.).
Błędy — błędy typu „Błąd podczas pobierania pliku” oraz błędy krytyczne.
Alerty – komunikaty ostrzegawcze i błędy niekrytyczne.
Rekordy informacyjne — komunikaty informacyjne, w tym powiadomienia o pomyślnych aktualizacjach, alertach i błędach.
Rekordy diagnostyczne — informacje potrzebne do ulepszenia konfiguracji programu oraz wszystkie rekordy wymienione powyżej.
Rekordy neutralne — informacje ogólne (np. „plik jest wyleczony”).
Alerty o naruszeniach zabezpieczeń — informacje o potencjalnych atakach komputerowych.
Alerty o krytycznych naruszeniach zabezpieczeń — informacje o atakach ze strony robaków i innych zagrożeniach komputera (stwarzają one największe ryzyko, dlatego są oznaczone kolorem czerwonym).
Uwagi — komentarze dotyczące danego powiadomienia (np. o tym, że w wyniku analizy heurystycznej wykryto nowy wariant infiltracji).

 

Filtrowanie dziennika