ThreatSense.Net

Nod32 ea config charon ThreatSense.Net

Włącz system monitorowania zagrożeń ThreatSense.Net

Na karcie ThreatSense.Net jest dostępna opcja umożliwiająca włączenie lub wyłączenie systemu monitorowania zagrożeń. Jego zadaniem jest przesyłanie do laboratoriów firmy ESET podejrzanych plików i anonimowych informacji statystycznych.

Ustawienia zaawansowane

Kliknięcie tego przycisku powoduje otwarcie okna z dodatkowymi ustawieniami systemu monitorowania zagrożeń.

Aby uzyskać więcej informacji na temat technologii wykorzystywanej przez system monitorowania zagrożeń ThreatSense.Net i zapoznać się z polityką ochrony prywatności firmy ESET, należy kliknąć hiperłącze widoczne u dołu okienka.
Jeśli użytkownik korzystał z systemu monitorowania zagrożeń ThreatSense.Net, a później go wyłączył, w systemie wciąż mogą się znajdować pakiety danych oczekujące na wysłanie. W takiej sytuacji, pomimo wyłączenia tej opcji, pakiety zostaną wysłane do firmy ESET przy najbliższej okazji. Później nie będą już tworzone żadne nowe pakiety.

ThreatSense.Net