Przesyłanie

Nod32 ea charon send Przesyłanie

Karta Przesyłanie umożliwia wymuszenie przesyłania plików i włączenie rejestrowania w dzienniku danych wysyłanych do firmy ESET.

  • Przy użyciu administracji zdalnej lub bezpośrednio do firmy ESET — pliki będą przesyłane wszelkimi dostępnymi metodami.

  • Przy użyciu administracji zdalnej — podejrzane pliki będą wysyłane do serwera administracji zdalnej, skąd następnie trafią do laboratorium firmy ESET w celu dalszej analizy.

  • Bezpośrednio do firmy ESET — jeśli ta opcja zostanie zaznaczona, podejrzane pliki będą przesyłane bezpośrednio do laboratorium firmy ESET.

Wyślij teraz

Kliknięcie tego przycisku wymusza ręczne przesłanie zgromadzonych plików. Przesłane zostaną tylko pliki ocenione jako odpowiednie do przesyłania.

Włącz zapisywanie w dzienniku

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że informacje o podejrzanych plikach i utworzonych pakietach statystycznych trafiają do dziennika zdarzeń.

Przesyłanie