Statystyki

Nod32 ea charon statistic Statystyki

Na karcie Statystyka udostępniono opcje dotyczące wysyłania informacji statystycznych.
System monitorowania zagrożeń ThreatSense.Net zbiera anonimowe informacje o komputerze związane z nowo wykrytymi zagrożeniami. Mogą one obejmować nazwę infiltracji, datę i godzinę jej wykrycia, numer wersji programu ESET NOD32 Antivirus oraz informacje na temat systemu operacyjnego i ustawień regionalnych. Zazwyczaj statystyka jest przesyłana do serwera firmy ESET raz lub dwa razy dziennie.
Oto przykładowy pakiet statystyczny:

# version=1
# utc_time=2005-04-02 19:46:50
# local_time=2005-04-02 21:46:50 (+0100, Central Europe Standard Time)
# utc_time_from=2005-04-02 18:59:11
# utc_time_to=2005-04-02 19:46:50
# country=”Slovakia”
# language=”ENGLISH”
# osver=5.1.2600 NT Service Pack 2
# engine=5417
# components=2.50.2
2005-04-02 18: moduleid=4e4f4d41 virus=”~OK” count=426
2005-04-02 18: moduleid=484f4d49 virus=”~OK” count=1
2005-04-02 19: moduleid=4e4f4d41 virus=”@INFECT=inf@TYPE=Trojan@NAME=Win32/TrojanDownloader.Small.NBX@CLN=BAA” count=2
2005-04-02 19: moduleid=4e4f4d41 virus=”~OK” count=2202
2005-04-02 19: moduleid=484f4d49 virus=”~OK” count=482

Włącz przesyłanie anonimowych informacji statystycznych

Uaktywnia przesyłanie informacji statystycznych.

Można określić, kiedy mają być wysyłane do firmy Eset pakiety z informacjami statystycznymi (w sekcji Wysyłanie). Dostępne opcje:

Jak najszybciej — zaznaczenie tej opcji powoduje, że informacje statystyczne są przesyłane zaraz po utworzeniu zawierającego je pakietu (zalecane w przypadku korzystania ze stałego łącza internetowego).
Podczas aktualizacji — zaznaczenie tej opcji powoduje, że informacje statystyczne są gromadzone i wysyłane podczas aktualizacji (zalecane dla użytkowników korzystających z modemów).

Statystyki