Wyłączenia ze skanowania

Nod32 ea charon exclude Wyłączenia ze skanowania

To okno dialogowe służy do umieszczenia pliku na liście wyłączeń ze skanowania.
Można też dodać grupę plików, używając symboli wieloznacznych. Znak zapytania (?) reprezentuje dowolny jeden znak, a gwiazdka (*) reprezentuje dowolny ciąg złożony z dowolnej liczby znaków (w tym ciąg pusty).

Wyłączenia ze skanowania