Listy adresów/masek HTTP

Nod32 ea config epfw url set manager Listy adresów/masek HTTP

W tej sekcji można określić listę adresów/masek HTTP, które będą blokowane, dozwolone lub wykluczone ze sprawdzania.

Domyślnie dostępne są trzy listy:

  • Lista adresów wykluczonych z filtrowania — dla żadnego z adresów dodanych do tej listy nie będzie wykonywane sprawdzanie w poszukiwaniu złośliwego kodu.
  • Lista zablokowanych adresów/masek — użytkownik nie będzie miał dostępu do adresów zawartych na tej liście.
  • Lista dozwolonych adresów — jeśli opcja Zezwól na dostęp tylko do adresów HTTP z listy dozwolonych adresów jest włączona, użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp tylko do adresów zawartych na tej liście.

Aby utworzyć nową listę, należy kliknąć przycisk Dodaj. Aby usunąć wybrane listy, należy kliknąć przycisk Usuń.

 

Listy adresów/masek HTTP