Tworzenie nowej listy

 

Nod32 ea config epfw new url set Tworzenie nowej listy

W tej sekcji można określić listę adresów/masek HTTP, które będą blokowane, dozwolone lub wykluczone ze sprawdzania.

Typ listy adresów

Dostępne są trzy typy list:

  • Lista adresów wykluczonych z filtrowania — dla żadnego z adresów dodanych do tej listy nie będzie wykonywane sprawdzanie w poszukiwaniu złośliwego kodu.
  • Lista zablokowanych adresów/masek — użytkownik nie będzie miał dostępu do adresów zawartych na tej liście.
  • Lista dozwolonych adresów — jeśli opcja Zezwól na dostęp tylko do adresów HTTP z listy dozwolonych adresów jest włączona, użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp tylko do adresów zawartych na tej liście.

Nazwa listy
Określ nazwę listy.

Opis listy
Wprowadź krótki opis listy (opcjonalnie).

 

Tworzenie nowej listy