Zgodność

Nod32 ea config epfw scan pop3 comp Zgodność

Domyślnie skaner protokołu POP3 działa w trybie maksymalnej skuteczności, w którym są włączone wszystkie jego funkcje. Jeśli po zainstalowaniu programu wystąpią problemy z odbieraniem poczty e-mail, należy spróbować obniżyć skuteczność na karcie Zgodność i wybrać tryb maksymalnej zgodności. Zwiększenie stopnia zgodności skanera sprawi, że niektóre jego funkcje staną się niedostępne.

Maksymalna skuteczność

Jest to ustawienie domyślne, które doskonale się sprawdza w przypadku większości klientów poczty e-mail. Wykryty wirus jest blokowany przez skaner, a na ekranie pojawia się okno alertu umożliwiające zdecydowanie, czy dany załącznik ma zostać usunięty, czy ma zostać zmieniona jego nazwa.

Średnia zgodność

Skaner będzie działał prawidłowo, ale ze względu na potrzebę zachowania zgodności jego skuteczność może być ograniczona.

Maksymalna zgodność

W razie wykrycia zagrożenia pojawi się okno alertu, ale program nie wykona żadnego działania. Skaner nie będzie oznaczał wiadomości ani modyfikował załączników.

Zgodność