Interfejs użytkownika — wprowadzenie

Główne okno programu ESET NOD32 Antivirus jest podzielone na dwie główne sekcje. Węższa kolumna, znajdująca się po lewej stronie, zapewnia dostęp do przyjaznego dla użytkownika menu głównego. Prawa strona służy głównie do wyświetlania informacji, których treść zależy od wyboru dokonanego w menu po lewej stronie.

Poniżej znajduje się opis przycisków lewej kolumny.

Stan ochrony — dostarcza informacje o stanie ochrony programu ESET NOD32 Antivirus w formie przyjaznej dla użytkownika. Jeśli jest uruchomiony tryb zaawansowany, wyświetlany jest stan wszystkich modułów ochrony. Kliknięcie modułu spowoduje wyświetlenie informacji o jego bieżącym stanie.

Skanowanie komputera — pozwala użytkownikowi skonfigurować i uruchomić skanowanie komputera na żądanie.

Aktualizacja — wybranie tej opcji daje dostęp do modułu aktualizacji, który zarządza aktualizacjami programu.

Ustawienia — zawiera trzy podmenu, które zawierają swoje menu podrzędne. Podmenu dotyczą ustawień modułu ochrony antywirusowej, zapory osobistej i modułu ochrony przed spamem.

Narzędzia — ten przycisk umożliwia dostęp do przeglądania plików dziennika, kwarantanny i konfigurowania harmonogramu (to menu jest dostępne tylko w trybie zaawansowanym).

Pomoc i obsługa otwiera formularz, za pomocą którego można komunikować się bezpośrednio z działem obsługi technicznej firmy ESET. Zapewnia również dostęp do stron Pomocy, artykułów w bazie wiedzy oraz witryny internetowej firmy ESET.

Interfejs użytkownika programu ESET NOD32 Antivirus pozwala na przełączanie między trybem standardowym i zaawansowanym. Aby przełączyć między trybami, należy kliknąć przycisk Zmień znajdujący się w lewym dolnym rogu ekranu głównego programu ESET NOD32 Antivirus. Ewentualnie można użyć menu w prawym górnym rogu i kliknąć opcje Interfejs użytkownika > Tryb zaawansowany/standardowy (menu to jest wyświetlane tylko w trybie zaawansowanym).

Nod32 ea simple mode Interfejs użytkownika — wprowadzenie

Tryb standardowy zapewnia dostęp do funkcji wymaganych do wykonywania typowych operacji. Żadne zaawansowane opcje nie są wyświetlane.

Nod32 ea page advanced settings Interfejs użytkownika — wprowadzenie

W trybie zaawansowanym opcja Narzędzia menu głównego jest aktywna. Opcja Narzędzia umożliwia korzystanie z harmonogramu i kwarantanny, przeglądanie plików dziennika programu ESET NOD32 Antivirus oraz tworzenie zapisów bieżącego stanu systemu za pomocą programu ESET SysInspector.

 

Interfejs użytkownika — wprowadzenie