Actualizare din oglindă

Există două variante de bază pentru accesarea oglinzii – directorul cu fişiere de actualizare poate fi prezentat ca o oglindă a unui director partajat din reţea sau ca o oglindă a unui server HTTP.

Accesarea oglinzii folosind un server HTTP intern

Avertisment

Dacă doriţi să permiteţi accesul la fişierele de actualizare prin intermediul serverului HTTP, directorul oglindă trebuie să fie amplasat pe acelaşi computer cu instanţa ESET NOD32 Antivirus care îl creează.

Această variantă se foloseşte automat ca o setare implicită specificată în configuraţia de program predefinită; astfel, pentru a permite accesul la oglindă folosind serverul HTTP, navigaţi la Setare actualizare avansată (fila Oglindă) şi selectaţi opţiunea Creare oglindă actualizare.

În Setarea avansată a oglinzii, puteţi specifica Portul unde va asculta serverul HTTP, precum şi tipul de Autentificare folosit de serverul HTTP. În mod implicit, Portul serverului este setat la valoarea 2221. Opţiunea Autentificare defineşte metoda de autentificare folosită pentru accesarea fişierelor de actualizare. Sunt disponibile următoarele opţiuni: NICIUNA, De bază, NTLM. Selectaţi De bază pentru a folosi codarea base64 împreună cu autentificarea de bază cu nume de utilizator şi parolă. Opţiunea NTLM oferă o metodă de codificare sigură. Pentru autentificare se foloseşte numele de utilizator creat staţia de lucru care partajează fişierele de actualizare. Setarea implicită este NICIUNA, ; astfel, accesul la fişierele de actualizare este acordat fără a mai fi nevoie de autentificare.

Nod32 ea config update mirror advance Actualizare din oglindă

După terminarea configurării oglinzii, accesaţi staţiile de lucru şi adăugaţi un server de actualizare nou cu formatul http://adresa_IP_a_serverului_dvs:2221. Pentru a proceda astfel, urmaţi paşii de mai jos:

  • deschideţi Setare avansată ESET NOD32 Antivirus şi faceţi clic pe ramificaţia Actualizare.
  • faceţi clic pe Editare… lângă Server de actualizare şi adăugaţi un server nou folosind următorul format: http://adresa_IP_a_serverului_dvs:2221
  • selectaţi acest server adăugat recent din lista de servere de actualizare

Accesarea oglinzii prin intermediul partajărilor de sistem

Mai întâi trebuie creat un director partajat pe un dispozitiv local sau de reţea. La crearea directorului pentru oglindă, este necesar să furnizaţi acces la “scriere” utilizatorului care va salva fişierele în director şi acces la “citire” tuturor utilizatorilor care vor actualiza ESET NOD32 Antivirus din directorul oglindă.

Continuaţi cu configurarea accesului la oglindă în secţiunea Setare actualizare avansată (fila Oglindă) dezactivând opţiunea Furnizaţi fişierele de actualizare prin serverul HTTP intern. Această opţiune este activată implicit în pachetul de instalare a programului.

Notă

Pentru a asigura funcţionarea corespunzătoare, calea către directorul oglindă trebuie specificată ca o cale UNC. Este posibil ca actualizările din unităţile mapate să nu funcţioneze.

Dacă directorul partajat este amplasat pe un alt computer din reţea, este necesar să specificaţi autentificarea pentru accesarea computerului respectiv. Pentru a specifica datele de autentificare, navigaţi la Setare avansată ESET NOD32 Antivirus > Conectare la LAN ca. Această setare coincide cu cea pentru actualizare, care este descrisă în capitolul Conectare la LAN.

După finalizarea configurării oglinzii, continuaţi cu staţiile de lucru şi setaţi \\UNC\CALE ca server de actualizare. Această operaţie poate fi efectuată după cum urmează:

  • deschideţi Setare avansată ESET NOD32 Antivirus (F5) şi faceţi clic pe Actualizare
  • faceţi clic pe Editare… lângă Server de actualizare şi adăugaţi un server nou urmând exemplul \\UNC\CALE
  • selectaţi acest server adăugat recent din lista de servere de actualizare

 

Actualizare din oglindă