Comenzi de program

Această secţiune conţine descrierea tuturor comenzilor de program disponibile în ESET SysInspector

Notă

Puteţi deschide rapoartele ESET SysInspector stocate anterior prin glisarea şi fixarea acestora în fereastra principală.

Fişier
Faceţi clic aici pentru a stoca raportul de stare curent pentru examinare ulterioară sau pentru a deschide un raport stocat anterior. Dacă doriţi să publicaţi raportul, vă recomandăm să îl generaţi într-o formă adecvată pentru trimitere. În această formă, raportul omite informaţiile confidenţiale.

Arbore
Vă permite să extindeţi sau să închideţi toate nodurile

Important

Elementele subliniate cu roşu sunt necunoscute; de aceea, programul le marchează ca elemente potenţial periculoase. Dacă un element este scris cu caractere roşii, aceasta nu înseamnă că puteţi şterge fişierul. Înainte de a şterge fişierele, asiguraţi-vă că acestea sunt într-adevăr periculoase sau inutile.

Listă
Conţine funcţii necesare pentru navigarea mai simplă în cadrul programului şi alte funcţii, precum căutarea de informaţii online.

Ajutor

Conţine informaţii despre aplicaţii şi despre funcţiile acesteia.

Detalii

Se referă la informaţiile afişate în alte secţiuni din fereastra principală şi facilitează utilizarea programului. În modul „Elementar”, aveţi acces la informaţiile utilizate pentru rezolvarea problemelor obişnuite ale sistemului dvs. În modul „Mediu”, programul afişează detalii mai puţin utilizate, în timp ce, în modul „Complet”, ESET SysInspector afişează toate informaţiile necesare pentru rezolvarea unor probleme cu caracter specializat.

Notă

Nivelul de risc al unui element poate fi stabilit rapid prin compararea culorii elementului cu culoarea din cursorul Nivel de risc.

Filtrare elemente
Rolul filtrării elementelor este identificarea fişierelor sau a înregistrărilor în registry suspecte din sistemul dvs. Prin reglarea cursorului, puteţi filtra elementele în funcţie de nivelul de risc al acestora. În cazul în care cursorul se află în extrema stângă (Nivel de risc 1), se vor afişa toate elementele. Dacă deplasaţi cursorul spre dreapta, programul filtrează toate elementele cu un nivel de risc mai redus decât nivelul de risc curent şi afişează numai elementele mai puţin suspecte decât nivelul afişat. În cazul în care cursorul se află în extrema dreaptă, programul afişează numai elementele dăunătoare.

Toate elementele care se încadrează în intervalul de risc 6 – 9 pot reprezenta un risc pentru securitatea sistemului. Dacă nu utilizaţi unele dintre soluţiile de securitate de la ESET, vă recomandăm să scanaţi sistemul cu Scannerul ESET Online după ce programul a identificat astfel de elemente. Scannerul ESET Online este un serviciu gratuit şi este disponibil la adresa http://www.eset.eu/online-scanner.

Căutare
Funcţia de căutare poate fi utilizată pentru găsirea rapidă a unui anumit element după nume sau după o parte din numele acestuia. Rezultatele la căutare sunt afişate în fereastra Descriere.

Notă

Puteţi utiliza tastele Backspace şi Space pentru a nu face clic pe săgeată înapoi, respectiv săgeată înainte.

Revenire
Faceţi clic pe săgeată înapoi sau săgeată înainte pentru a reveni la informaţiile afişate anterior în fereastra Descriere.

Secţiune stare
Afişează nodul curent din fereastra Navigare.

 

 

Comenzi de program