Comparare

Caracteristica de Comparare permite utilizatorului să compare două fişiere log existente. Rezultatul acestei caracteristici este un set de elemente care nu sunt comune celor două fişiere log. Această caracteristică se adresează utilizatorilor care doresc să urmărească modificările din sistem – de exemplu, puteţi identifica activitatea unui cod dăunător.
 
După lansare, aplicaţia creează un fişier log nou, care se afişează într-o fereastră nouă. Navigaţi la Fişier -> Salvare fişier log pentru a salva un fişier log într-un fişier. Fişierele log pot fi deschise şi vizualizate ulterior. Pentru a deschide un fişier log existent, utilizaţi meniul Fişier -> Deschidere fişier log. În fereastra principală a programului, ESET SysInspector afişează câte un fişier log.

Notă

În cazul în care comparaţi două fişiere log, selectaţi Fişier -> Salvare fişier log şi salvaţi fişierul log ca fişier ZIP, se salvează ambele fişiere. Dacă deschideţi ulterior un astfel de fişier, fişierele log incluse sunt comparate automat.

Compararea a două fişiere log se bazează pe principiul comparării unui fişier log activ cu un fişier log salvat într-un fişier. Pentru a compara fişiere log, utilizaţi opţiunea Fişier -> Comparare fişier log şi alegeţi Selectare fişier. Fişierul log selectat va fi comparat cu fişierul log activ din ferestrele principale ale programului. Fişierul log obţinut, numit fişier log comparativ, va afişa numai diferenţele dintre cele două fişiere log.

Lângă elementele afişate, SysInspector afişează simboluri care identifică diferenţele dintre fişierele log comparate.
Elementele marcate cu Nod32 sinsp comp icons removed Comparare se află numai în fişierul log activ, nu şi în fişierul log comparativ deschis. Pe de altă parte, elementele marcate cu Nod32 sinsp comp icons added Comparare se află numai în fişierul log deschis, nu şi în fişierul log activ.

Descrierea tuturor simbolurilor care pot fi afişate lângă elemente:

Nod32 sinsp comp icons added Comparare valoare nouă, absentă din fişierul log anterior
Nod32 sinsp comp icons added in branch Comparare secţiunea din structura arbore conţine valori noi
Nod32 sinsp comp icons removed Comparare valoare eliminată, prezentă numai în fişierul log anterior
Nod32 sinsp comp icons removed in branch Comparare secţiunea din structură arbore conţine valori eliminate
Nod32 sinsp comp icons replaced Comparare valoarea/fişierul a fost modificat
Nod32 sinsp comp icons replaced in branch Comparare secţiunea din structură arbore conţine valori/fişiere modificate
Nod32 sinsp comp icons got lower Comparare nivelul de risc a scăzut/era mai ridicat în fişierul log anterior
Nod32 sinsp comp icons got higher Comparare nivelul de risc a crescut/era mai redus în fişierul log anterior

Secţiunea de explicaţii afişată în colţul din stânga jos descrie toate simbolurile şi afişează numele fişierelor log comparate.

Nod32 sinsp comp bar Comparare

Orice fişier log comparativ poate fi salvat într-un fişier şi deschis ulterior.

Exemplu:

Generaţi şi salvaţi un fişier log, înregistrând informaţiile iniţiale despre sistem, într-un fişier denumit previous.xml. După ce aţi efectuat modificări ale sistemului, deschideţi SysInspector şi permiteţi generarea unui fişier log nou. Salvaţi-l într-un fişier denumit current.xml.
Pentru a urmări modificările dintre cele două fişiere log, navigaţi la Fişiere -> Comparare fişier log. Programul va crea un fişier log comparativ, care afişează diferenţele dintre fişierele log.

Puteţi obţine acelaşi rezultat dacă utilizaţi următoarea opţiune în linia de comandă:

SysIsnpector.exe current.xml previous.xml

 

Comparare