Navigare în ESET SysInspector

ESET SysInspector clasifică diferite tipuri de informaţii în câteva secţiuni de bază, denumite noduri. Puteţi afla mai multe detalii prin extinderea fiecărui nod în subnoduri, dacă astfel de detalii sunt disponibile. Pentru a deschide sau pentru a restrânge un nod, faceţi dublu clic pe numele nodului sau faceţi clic pe Nod32 sinsp navigating Navigare în ESET SysInspector sau pe Nod32 sinsp navigating 01 Navigare în ESET SysInspector din dreptul numelui nodului. Atunci când navigaţi prin structura arbore alcătuită din noduri şi subnoduri din fereastra Navigare, puteţi găsi diferite detalii pentru fiecare nod afişat în fereastra Descriere. Dacă navigaţi prin elementele din fereastra Descriere, este posibil ca în fereastra Detalii să se afişeze detalii suplimentare pentru fiecare element.

În continuare, sunt prezentate descrierile pentru nodurile principale din fereastra Navigare şi informaţiile conexe din fereastra Descriere şi fereastra Detalii.

Notă

Un sistem de operare este alcătuit din mai multe componente kernel, care se execută 24 de ore/7 zile şi care oferă funcţii de bază şi funcţii esenţiale pentru celelalte aplicaţii ale utilizatorului. În anumite cazuri, calea de fişier pentru astfel de fişiere se afişează în instrumentul ESET SysInspector începând cu \??\. Aceste simboluri asigură optimizarea proceselor înainte de lansare; procesele nu reprezintă niciun pericol pentru sistem şi sunt corecte.

Procese în execuţie
Acest nod conţine informaţii despre aplicaţiile şi despre procesele care se execută în momentul generării raportului. În fereastra Descriere, puteţi găsi detalii suplimentare pentru fiecare proces, cum ar fi bibliotecile dinamice utilizate de proces şi locaţia acestora în sistem, numele furnizorului aplicaţiei, nivelul de risc al fişierului etc.

Fereastra Detalii conţine informaţii suplimentare pentru elementele selectate din fereastra Descriere, cum ar fi dimensiunea fişierului sau codul hash.

Conexiuni de reţea
Fereastra Descriere conţine o listă cu procesele şi aplicaţiile care comunică prin reţea, utilizând protocolul selectat în fereastra Navigare (TCP sau UDP) şi adresa la distanţă la care este conectată aplicaţia. De asemenea, puteţi verifica adresele IP atribuite de serverul DNS.

Fereastra Detalii conţine informaţii suplimentare pentru elementele selectate din fereastra Descriere, cum ar fi dimensiunea fişierului sau codul hash.

Înregistrări importante în registry
Acest nod conţine o listă cu anumite înregistrări din registry, care sunt adesea corelate cu anumite probleme ale sistemului, cum ar fi specificarea programelor lansate la pornirea sistemului, obiectele de ajutor în navigare (BHO) etc.

În fereastra Descriere, puteţi afla ce fişiere sunt corelate cu anumite înregistrări din registry. Puteţi vizualiza detalii suplimentare în fereastra Detalii.

Servicii
Fereastra Descriere conţine o listă cu fişierele înregistrate ca Servicii Windows. Puteţi verifica setările de lansare ale serviciului şi anumite detalii despre fişier în fereastra Detalii.

Drivere
O listă cu driverele instalate în sistem.

Fişiere critice
Fereastra Descriere afişează conţinutul fişierelor critice corelate cu sistemul de operare Microsoft Windows®.

Informaţii despre sistem
Acest nod conţine informaţii detaliate despre hardware şi software şi informaţii despre configurarea variabilelor de mediu şi a drepturilor utilizatorului.

Detalii fişier
O listă cu fişiere de sistem importante şi fişiere din directorul Fişiere program. Puteţi găsi informaţii suplimentare specifice fişierelor în fereastra Descriere şi fereastra Detalii.

Despre
Informaţii despre ESET SysInspector

 

Navigare în ESET SysInspector