Salvare configurare

Acest mesaj de eroare indică faptul că setările nu s-au salvat corect din cauza unei erori. În general, acest lucru înseamnă că utilizatorul care a încercat să modifice parametrii programului nu deţine suficiente drepturi de acces sau nu are privilegiile de sistem de operare necesare pentru modificarea fişierelor de configurare şi a regiştrilor de sistem. Pentru a efectua modificările necesare, trebuie să se conecteze administratorul de sistem.

 

Salvare configurare