Vizualizare activitate

Nod32 ea page activity Vizualizare activitate 

Pentru a vedea Activitatea curentă a sistemului de fişiere în formă de grafic, faceţi clic pe Stare protecţie > Vizualizare activitate. În partea de jos a graficului se află o afişare cronologică a înregistrărilor Activităţii sistemului de fişiere în timp real, pe baza intervalului de timp selectat. Pentru a schimba intervalul de timp, faceţi clic pe Comutare vizualizare. Sunt disponibile următoarele opţiuni:

Pas 1 secundă (ultimele 10 minute) - Graficul se reîmprospătează în fiecare secundă, iar afişarea cronologică acoperă ultimele 10 minute
Pas 1 minut (ultimele 24 de ore) - Graficul se reîmprospătează în fiecare minut, iar afişarea cronologică acoperă ultimele 24 de ore
Pas 1 oră (luna trecută) - Graficul se reîmprospătează în fiecare oră, iar afişarea cronologică acoperă ultima lună
Pas 1 oră (luna selectată) - Graficul se reîmprospătează în fiecare oră, iar afişarea cronologică acoperă ultimele X luni selectate.

Pe axa verticală sunt reprezentate datele citite (roşu) şi datele scrise (albastru). Ambele valori sunt exprimate în kiloocteţi. Dacă treceţi cu mouse-ul peste datele citite sau scrise din legenda de sub grafic, acesta va afişa numai datele pentru respectivul tip de activitate.

În meniul vertical Activitate puteţi selecta şi vizualizarea Activitate reţea. Afişarea şi opţiunile graficului pentru Activitatea sistemului de fişiere şi Activitatea reţelei sunt aceleaşi, cu excepţia faptului că ultimul afişează date primite (roşu) şi date trimise (albastru).

Vizualizare activitate