Alerte şi notificări

Nod32 ea config notice Alerte şi notificări

Trimite notificări de evenimente prin email

Bifaţi această casetă de selectare pentru a activa notificările prin email.

Server SMTP - Serverul SMTP utilizat pentru trimiterea notificărilor.
Serverul SMTP necesită autentificare – Dacă serverul SMTP necesită autentificare, aceste câmpuri trebuie completate cu un nume de utilizator şi o parolă corecte pentru a permite accesul la serverul SMTP.
Adresă expeditor – Acest câmp specifică adresa expeditorului ce va fi afişată în antetul mesajelor email de notificare.
Adresă destinatar – În acest câmp se specifică adresa destinatarului ce va fi afişată în antetul mesajelor email de notificare.

Trimite notificările de evenimente la calculatoarele din LAN prin intermediul serviciului Messenger

Bifaţi această casetă de selectare pentru a trimite mesaje calculatoarelor din reţeaua LAN prin intermediul serviciului de mesagerie Windows®.

Trimite notificări la următoarele computere (separate printr-o virgulă) – Introduceţi numele computerelor care vor primi notificări prin serviciul de mesagerie Windows®.
Interval de trimitere a mesajelor (sec.) – Pentru a modifica intervalul de timp dintre notificările trimise prin reţeaua LAN, introduceţi intervalul de timp dorit în secunde

Detalii minime pentru notificări

specifică nivelul minim de detalii pentru notificările ce vor fi trimise.

Editare format…

Comunicările între program şi un utilizator la distanţă sau un administrator de sistem se fac prin mesaje email sau LAN (utilizând serviciul de mesagerie Windows®). Formatul implicit al mesajelor de alertă şi notificărilor va fi optim în majoritatea cazurilor. În unele împrejurări, puteţi fi nevoit să modificaţi formatul mesajului – faceţi clic pe Setare…

Alerte şi notificări