Adăugare sarcină – la eveniment

Sarcina va fi declanşată de unul din următoarele evenimente:

  • la fiecare pornire a calculatorului

  • la prima pornire a calculatorului în fiecare zi

  • Conexiune dial-up la Internet/VPN

  • actualizare cu succes a bazei de semnături

  • actualizare cu succes componentă program

  • conectare utilizator

La programarea unei sarcini declanşate de un eveniment, puteţi specifica intervalul minim între două finalizări ale sarcinii. De exemplu, dacă conectaţi calculatorul de câteva ori pe zi, alegeţi 24 de ore pentru executarea sarcinii numai la prima conectare din zi şi apoi pentru ziua următoare.

Nod32 ea scheduler event Adăugare sarcină   la eveniment

Adăugare sarcină – la eveniment