Adăugare sarcină – săptămânal

Sarcina se va executa în ziua şi la ora selectate.

Nod32 ea scheduler weekly Adăugare sarcină   săptămânal

Adăugare sarcină – săptămânal