Gestionare adresă HTTP

Nod32 ea config epfw scan http excludelist Gestionare adresă HTTP

 

Gestionare adresă HTTP

În această secţiune puteţi defini listele de adrese care vor fi blocate, permise sau excluse de la scanare. În mod implicit, aceste trei liste sunt disponibile în meniul vertical Liste.

Faceţi clic pe Liste pentru a crea liste HTTP personalizate.

 

Permite accesul numai la adresele HTTP din lista de adrese permise
Dacă este activată, această opţiune blochează automat toate adresele care nu sunt incluse în lista de adrese permise.

Listă activă

Selectaţi această opţiune pentru a aplica lista curentă (astfel încât adresele incluse sunt permise, blocate sau excluse de la scanare – în funcţie de tipul listei).

Notifică la aplicarea unei adrese din listă

Dacă această opţiune este activată şi utilizatorul vizitează un site Web dintr-o listă activă, se va afişa o fereastră de notificare.

 

Adăugare…/Din fişier

Vă permite să adăugaţi în listă o adresă fie manual (Adăugare), fie dintr-un fişier de text simplu (Din fişier). Opţiunea Din fişier vă permite să adăugaţi mai multe adrese de email salvate într-un fişier text.

 

Editare…

Vă permite să editaţi adrese manual – de ex. adăugând o mască („*” şi „?”).

 

Eliminare/Eliminare toate

Faceţi clic pe Eliminare pentru a şterge adresa selectată din listă. Pentru a şterge toate adresele, selectaţi Eliminare toate.

 

Exportare…

Această opţiune vă permite să salvaţi adrese din lista curentă într-un fişier text simplu.

 

În toate listele, se pot utiliza simbolurile speciale * (asterisc) şi ? (semn de întrebare). Asteriscul înlocuieşte orice şir de caractere, iar semnul de întrebare înlocuieşte orice simbol. Se va acorda o atenţie specială la specificarea adreselor excluse, deoarece lista trebuie să conţină numai adresele de încredere şi sigure. În mod similar, este necesar să vă asiguraţi că simbolurile * şi ? sunt utilizate corect în această listă.

Gestionare adresă HTTP