Liste de adrese HTTP/măşti

Nod32 ea config epfw url set manager Liste de adrese HTTP/măşti

Această secţiune vă permite să specificaţi liste de adrese HTTP care vor fi blocate, permise sau excluse la verificare.

În mod implicit, sunt disponibile următoarele trei liste:

  • Listă de adrese excluse de la filtrare – Nu se efectuează verificarea codului dăunător pentru nicio adresă adăugată în această listă
  • Lista de adrese/măşti blocate - Utilizatorul nu va avea permisiunea să acceseze adresele specificate în această listă
  • Listă de adrese permise – Dacă este activată opţiunea Permite accesul numai la adresele HTTP din lista de adrese permise, utilizatorul va avea permisiunea să acceseze numai adresele specificate în această listă

Faceţi clic pe Adăugare pentru a crea o listă nouă. Pentru a şterge listele selectate, faceţi clic pe Eliminare.

 

Liste de adrese HTTP/măşti