Gestionare adresă

Această secţiune vă permite să specificaţi adresele HTTP care vor fi blocate, permise sau excluse la verificare.
Butoanele Adăugare, Modificare, Eliminare şi Exportare se utilizează pentru a gestiona listele de adrese. Site-urile Web din lista de adrese blocate nu vor fi accesibile. Site-urile Web din lista de adrese excluse se accesează fără a fi scanate împotriva codului dăunător. Dacă activaţi Permite accesul numai la adresele HTTP din lista de adrese permise, vor fi accesibile numai adresele existente în lista de adrese permise, în timp ce toate celelalte adrese HTTP vor fi blocate.

În toate listele, se pot utiliza simbolurile speciale * (asterisc) şi ? (semn de întrebare). Asteriscul înlocuieşte orice şir de caractere, iar semnul de întrebare înlocuieşte orice simbol. Se va acorda o atenţie specială la specificarea adreselor excluse, deoarece lista trebuie să conţină numai adresele de încredere şi sigure. În mod similar, este necesar să vă asiguraţi că simbolurile * şi ? sunt utilizate corect în listă. Pentru a activa o listă, selectaţi opţiunea Listă activă. Dacă doriţi să primiţi o notificare la introducerea unei adrese din lista curentă, selectaţiNotifică la aplicarea unei adrese din listă.

 

Gestionare adresă