Aktualizácia

Základným predpokladom pre maximálnu mieru bezpečnosti poskytovanej prostredníctvom ESET NOD32 Antivírus je pravidelná aktualizácia systému. Modul Aktualizácia zabezpečuje aby bol program stále aktuálny. Zabezpečuje pritom tak aktualizáciu vírusových databáz, ako aj aktualizáciu všetkých komponentov systému.

Poznámka

Aktualizačné meno a heslo je pridelené spoločnosťou ESET po zakúpené licencie produktu ESET NOD32 Antivírus.

Informácie o aktuálnom stave aktualizácie sú zobrazované v položke Aktualizácia. Obsahuje  informáciu o tom, či je vírusová databáza aktuálna a či je alebo nie je potrebná jej aktualizácia. Zároveň je ponúknutá možnosť okamžitej aktualizácie cez voľbu Aktualizovať vírusovú databázu a tiež základné nastavenia ako je Meno a heslo pre autorizáciu voči aktualizačným serverom.

Informačné okno okrem toho obsahuje informáciu o dátume a čase  poslednej úspešnej aktualizácie a číselné označenie verzie vírusových databáz. Toto numerické označenie je zároveň aktívny link na stránku ESET s informáciami o pridaných vzorkách v rámci danej aktualizácie.

Prostredníctvom voľby Registrovať je možné vyplniť online formulár, ktorý zabezpečí registráciu novej licencie v databáze ESETu a následné poslanie prihlasovacích údajov zákazníkovi.

Nod32 ea update main Aktualizácia

 

Aktualizácia